Contact Us Tel : +66 (0) 2 106-3555 (Direct) Email : khaekhai.w@gmail.com

About UsAQUATECH ENGINEERING GROUP CO.,LTD. เราคือ ผู้ประกอบกิจการทางด้านระบบวิศวกรรมสุขภิบาล โดยมีบริการตั้งแต่ ให้คำปรึกษาพร้อมออกแบบคำนวณการติดตั้งระบบน้ำดี-น้ำเสีย ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งระบบน้ำดีและระบบน้ำเสียทุกประเภท ให้บริการติดตั้งและทดลองเดินเครื่องจนสามารถใช้งานได้ พร้อมให้บริการหลังการขาย และบริการตรวจเช็คภายหลังการส่งมอบระบบจนผ่านการอนุมัติจากหน่วยงานราชการ การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียของเรา คำนึงถึงความเหมาะสมทางวิศวกรรม ซึ่งออกแบบโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ และชำนาญการด้านระบบบำบัดน้ำเสียเป็นพิเศษ ซึ่งจะออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียให้ตรงกับลักษณะของน้ำเสียในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้การบำบัดน้ำเสียได้ผลที่น่าพอใจสูงสุด

 

เพื่อให้การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย และติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย ให้มีประสิทธิภาพและตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการบำบัด เรามีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อม, วิศวกรออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย และนักวิทยาศาสตร์ เข้าไปสำรวจความเป็นไปได้ของการก่อสร้าง เพื่อให้การติดตั้งระบบบำบัด และการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย ได้ตรงกับความต้องการ โดยจะคำนึงถึงคุณลักษณะของน้ำเสีย เป็นสำคัญ อันได้แก่ ค่าบีโอดี ของน้ำเสีย, ค่าซีโอดี, ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง, สารเคมีที่เจือปนในน้ำเช่น กลิ่น, สี, รวมทั้งวิศวกรยังออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย โดยคำนึงถึงความง่ายและสะดวกในการดูแลรักษาระบบบำบัด และความสมเหตุสมผลของงบประมาณการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย